Doç. Dr. Adem AKÇAKAYA

1966 yılında Kayseri Bünyan ilçesi Akmescit kasabasında doğdum. İlkokulu burada okuduktan sonra, ortaokulu Ankara, Liseyi İstanbul Şehremini Lisesinde bitirdim. 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldım. Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans, Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus Üniversitesinde laparoskopik canlı böbrek nakli kursu, Yale Üniversitesinde transplantasyon merkezinde transplantasyon eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde böbrek transplantasyonu eğitimi, Mayo Klinikte endosonografi eğitimlerimi tamamladım.2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma hastanesinde başasistanlık, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldum. 2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi klinik şefliği yaptım. 2009 -2010 arası Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1.Genel Cerrahi Klinik Şefliği yaptım. 2003-2005 arası Vakıf Gureba EAH başhekim yardımcılığı, 2005-2008 yılları arası Eğitimden Sorumlu İstanbul İl sağlık müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2008'de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi başhekimliği yaptım. Aynı zamanda Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.genel cerrahi klinik şefliği görevini de yürüttüm. 2012 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.